De onderwijsadviesorganisaties HCO en RPCZ verbinden zorg en onderwijs. Zij werken vanuit een integrale aanpak op school en thuis, in samenwerking met kind, ouders en school. Preventief handelen waar het kan, curatief waar het moet.

Orthopedagogen en psychologen van Via Socium geven op kwalitatief hoogwaardige wijze uitvoering aan die zorgtrajecten. Zij bieden ondersteuning aan de leerling, ouders en leerkrachten waar de ontwikkeling stagneert. Dat is wat ons als organisaties verbindt.

Gezamenlijk richten we ons op het uitvoeren van diagnostiek en behandeling van Ernstig Enkelvoudige Dyslexie. Zorgtrajecten, die vallen onder de door de gemeenten vergoede jeugdzorg. Dit alles gericht op: optimale ondersteuning voor kinderen en jongeren met ernstige met lees-, spellingsproblemen.