HCO (Bazalt Groep)

HCO samen sterk in leren verzorgt diagnose en behandeling van ernstige dyslexie

HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is een belangrijke inhoudelijke spil in het onderwijs. Binnen haar expertisecentrum werken trainers, adviseurs, psychologen, orthopedagogen en andere onderwijsexperts. Zij ondersteunen en ontzorgen dagelijks leerlingen, scholen, leraren ouders, besturen en anderen en jagen vernieuwing aan. Met als doel: het optimale uit kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals halen

Dyslexiezorg
Orthopedagogen en psychologen in dienst van Via Socium voeren in opdracht van HCO dyslexiezorgtrajecten uit in Den Haag, Leidschendam, Voorburg, Zoetermeer, Nootdorp, Rijswijk, Delft en Westland. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen geven regiebehandelaren van HCO inhoudelijke aanwijzingen aan de behandelaren. Een kind komt in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandelingen als er in een onderzoek ernstige, enkelvoudige dyslexie is vastgesteld volgens de daarvoor gestelde richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Duur van de behandeling
De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de dyslexie en van de inzet van het kind en de ouder(s). Een behandeltraject beslaat meestal tussen de één tot anderhalf jaar. Een dyslexiespecialist gaat wekelijks met het kind aan de slag, vaak op de eigen basisschool. Daarnaast is het een voorwaarde dat ouders met het kind thuis extra oefeningen doen.

Inhoud behandeling
Tijdens de behandeling maken dyslexiebehandelaren gebruik van symbolen, steunkaarten en software om kinderen letters en spellingregels te leren. Om zo kind- en schoolnabij te werken vinden de behandelingen plaats op de school, of in de buurt van de school of van het kind.

Tussentijdse evaluatiegesprekken
De behandelaar informeert ouder(s) en de school over de inhoud van de behandeling en betrekt de school ook bij de tussentijdse evaluatiegesprekken.

Resultaat van de behandeling
Tot nu toe is er geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee dyslexie volledig wordt opgelost. Wel kunnen kinderen met intensieve extra begeleiding vaak een aanvaardbaar niveau van technisch lezen en spellen bereiken. Hierdoor vergroten de mogelijkheden en kansen van een kind tijdens de verdere schoolcarrière en in de latere loopbaan.

Voor meer informatie en aanmelden:
Informatie: Klik dan hier
Aanmelden: Klik daarvoor hier