RPCZ (Bazalt Groep)

RPCZ en Via Socium bundelen krachten om kinderen met dyslexie weer op weg te helpen

Het leren, talenten en onderwijsbehoeften van kinderen centraal stellen: daar staat RPCZ voor!

Zij werken graag samen met scholen en kinderopvangorganisaties om hun doelen en dromen te realiseren. RPCZ heeft experts in leren en organiseren van onderwijs en opvang. Ze ondersteunen professionals met praktische adviezen, trainingen en begeleiding. RPCZ: dichtbij, ervaren en oplossingsgericht.

Dyslexiezorg

Orthopedagogen of psychologen in dienst van Via Socium voeren in opdracht van RPCZ dyslexiezorgtrajecten uit in de hele Provincie Zeeland - West- en Midden-Brabant - De Gemeente Goeree. Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen geven regiebehandelaren van RPCZ inhoudelijke aanwijzingen aan de behandelaren. Een kind komt in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandelingen als er in een onderzoek ernstige, enkelvoudige dyslexie is vastgesteld volgens de daarvoor gestelde richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de dyslexie en van de inzet van het kind en de ouder(s). Een behandeltraject beslaat meestal tussen de één tot anderhalf jaar. Een dyslexiespecialist gaat wekelijks 55 minuten met het kind aan de slag. Daarnaast is het een voorwaarde dat ouders met het kind thuis extra oefeningen doen.

Inhoud behandeling

Tijdens de behandeling maken de professionals gebruik van symbolen, steunkaarten en software om kinderen letters en spellingregels te leren. Om zo kind- en schoolnabij te werken vinden de behandelingen plaats op de school, of in de buurt van de school of van het kind.

Tussentijdse evaluatiegesprekken

De behandelaar informeert ouder(s) en de school over de inhoud van de behandeling en betrekt de school ook bij de tussentijdse evaluatiegesprekken.

Resultaat van de behandeling

Tot nu toe is er geen vorm van behandeling of therapie bekend waarmee dyslexie volledig wordt opgelost. Wel kunnen kinderen met intensieve extra begeleiding vaak een aanvaardbaar niveau van technisch lezen en spellen bereiken. Hierdoor vergroten de mogelijkheden en kansen van een kind tijdens de verdere schoolcarrière en in de latere loopbaan.

Klik hier voor de pagina van RPCZ over diagnose en behandeling van Dyslexie (aanmelden)