Organisatie

Via Socium heeft hart voor zorg en onderwijs

Profiel

Via Socium is een jonge organisatie, die staat voor kwaliteit in de uitvoering van zorg aan kinderen en jeugdigen. De oprichters hebben het hart op de juiste plek, als het gaat om het bieden van de best passende ondersteuning en hulp aan kinderen. Zij hebben daar ruime ervaring mee en zoeken steeds naar vernieuwing, passend bij de vraagstukken, die de dynamische omgeving van zorg en onderwijs met zich meebrengt.

Organisaties, die de verantwoordelijkheid op zich nemen om in bepaalde regio’s jeugdzorg aan te bieden, kunnen de uitvoering van hun zorgtrajecten uitbesteden aan Via Socium. De organisaties zijn en blijven verantwoordelijk voor de afspraken die zij aangaan met de gemeenten. Zij dragen alleen de verantwoordelijkheid van de directe uitvoering van de zorgtrajecten over. Dit doen zij door aan de voorkant heldere afspraken te maken over de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van die zorgtrajecten en deze vast te leggen in een Overeenkomst van Opdracht. Via Socium garandeert de te leveren kwaliteit en investeert daarbij vooral in de professionals die de uitvoering verzorgen. Zij zijn immers de directe verbinding met kinderen, ouders en scholen en maken de afspraken die de opdrachtgever heeft met gemeenten op de werkvloer waar.

Waarom?

Via Socium heeft hart voor zorg en onderwijs en wil de weg zijn, waarlangs professionals en uitvoeringsorganisaties dichtbij kinderen, ouders en scholen de best passende zorg verlenen. Via Socium ontleent haar bestaansrecht aan haar affiniteit, kennis en expertise op het gebied van zorg en onderwijs en de innovatieve wijze om oplossingen te bieden aan professionals en organisaties, die passen in het huidige tijdsbeeld. Wij werken aan vernieuwende aanpakken, die ook echt praktisch uitvoerbaar zijn: resultaatgericht met aandacht voor structuur, richting en perspectief.

Hoe?

Via Socium is een organisatie die zich richt op de uitvoering van dienstverlening in zorg en onderwijs. Wij leveren en organiseren de beste passende zorg. Dit doen wij met jonge, aanstormende en talentvolle professionals met hart voor zorg en onderwijs en met meer ervaren professionals.

Het doel is om opdrachten uit te voeren voor organisaties die actief zijn in de markt van zorg en onderwijs. En om vanuit de beschikbare kwaliteit van de professionals passende diensten te leveren waar behoefte aan is in het  uitvoeringsveld van zorg en onderwijs.

Via Socium geeft op een eigentijdse en kwalitatief hoogwaardige manier vorm en inhoud aan opdrachten die zij aangaat met opdrachtgevers. De professionals die in dienst zijn bij Via Socium voeren onder regie van Via Socium zelfstandig de overeengekomen diensten uit, zoals beschreven in de Overeenkomst van Opdracht die Via Socium aangaat met haar opdrachtgever. Dit binnen de inhoudelijke kaders, de kwaliteitseisen en de systemen die de opdrachtgever hanteert en vanuit de kaders en richtlijnen die Via Socium als werkgever hanteert. Het accent ligt op:

  • het uitvoeren van zorgtrajecten op het gebied van diagnostiek en behandeling van dyslexie (trajecten Ernstige Enkelvoudige Dyslexie);
  • het uitvoeren van zorgtrajecten op het gebied van diagnostiek en behandeling in de basis- en specialistische GGZ;
  • het leveren van psycho-diagnostisch onderzoek binnen (jeugd)zorg en onderwijs;
  • de inzet van professionals als praktijkondersteuner voor huisartsen, POH GGZ jeugd;
  • het leveren van professionalisering voor orthopedagogen en psychologen actief in zorg en onderwijs.

Toegevoegde waarde

Door de combinatie van te leveren diensten aan opdrachtgevers kunnen we een optimale inzet van de professionals bewerkstelligen en kunnen we hen de kans bieden om zich breder te ontwikkelen. Daarbij staat voorop dat de aangegane verplichtingen met de opdrachtgevers worden nagekomen (leveringsgarantie). Voor opdrachtgevers is het tevens interessant dat breed georiënteerde professionals de door hen gevraagde diensten uitvoeren. Dat biedt meerwaarde in de kwaliteit van diensten die Via Socium levert.

Wat?

Via Socium gaat op verzoek van een opdrachtgever een overeenkomst van opdracht aan voor het verlenen van diensten op het gebied van zorg en onderwijs. Zij werkt met een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst en daaraan gelieerde Algemene Voorwaarden.

In de overeenkomst van opdracht zijn de werkzaamheden beschreven, die een antwoord zijn  op de vraag van de opdrachtgever. De opdrachtgever verstrekt aan Via Socium alle bevoegdheden en informatie om de opdracht optimaal uit te kunnen voeren. Mocht inzet van hulpmiddelen van de opdrachtgever voor de uitvoering van het werk noodzakelijk zijn dan worden afspraken gemaakt over de bekostiging daarvan (denk aan inzet van een specifieke behandelmethode, een registratiesysteem en of testmateriaal).

Door Via Socium wordt in de overeenkomst van opdracht vastgelegd welke werkzaamheden zij uitvoert, binnen welke tijdsperiode, tegen welke kosten en onder welke specifieke condities.

Lees meer

Communicatie
De professional, die zelfstandig een opdracht uitvoert voor een opdrachtgever, beheerst de kunst van een open en transparante manier van communiceren met name naar de klant/cliënt, die in de uitvoering van de opdracht centraal staat. Zij investeert daar tijd in, zowel naar de klant/cliënt en de direct daarbij betrokkenen (ouders, school). De professional is ambassadeur van haar werkgever en haar opdrachtgever. Zij weet op professionele wijze om te gaan met beschikbare informatie en bedrijfsinformatie die zij bij de klant in huis opdoet.

Kernwaarden

Onze opgebouwde expertise maakt, dat we als geen ander weten hoe belangrijk het is om helder te zijn over de waarden van waaruit we werken. Die waarden geven ons richting en houvast. Voor onze opdrachtgevers vormen ze een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit waar zij voor gaan.

Wij leveren kwaliteit

Juist door een open en transparante communicatie met onze opdrachtgevers en kandidaten horen wij de vraag achter de vraag en sluiten aan bij wat er in de kern nodig is. Wij staan voor kwaliteit naar inhoud en resultaat. Wij zijn helder en realistisch over de leveringstijden, snel waar het kan en ruimte vragend of biedend waar nodig om de beste kwaliteit te kunnen garanderen.

Wij zijn betrouwbaar

Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn oprecht, eerlijk en tegelijkertijd nieuwsgierig naar hoe het anders en beter kan. Wij doen wat we beloven. We werken samen met betrouwbare en solide organisaties.

Wij zijn persoonlijk en collegiaal

Wij zijn nieuwsgierig naar de wensen en behoeften van de kandidaten en de opdrachtgevers waar we mee werken. Wij delen kennis met hen en juist ook met elkaar.
Wij inspireren alle betrokkenen in het proces. En inspireren elkaar door kennis te delen, opleidingen te volgen en plezier te hebben in ons werk. Samen werken we aan de volgende stap.

Wij hebben ervaring

Wij hebben langdurige ervaring opgebouwd in de wereld van onderwijs, zorg, overheden en bedrijfsvoering. Die ervaring helpt om de juiste weg samen te bewandelen. Wij hebben passie voor mensen en de ontwikkeling van hun talenten. Wij halen het beste in de ander naar boven.