• Kernwaarden

  Kernwaarden

  Onze opgebouwde expertise maakt, dat we als geen ander weten hoe belangrijk het is om helder te zijn over de waarden van waaruit we werken. Die waarden geven ons richting en houvast.

 • Gemeente gaat aan jeugdzorglast ten onder

  Gemeente gaat aan jeugdzorglast ten onder

  Sinds 2015 werken gemeenten, jeugdhulpaanbieders en het Rijk aan een gezamenlijk maatschappelijk doel: de jeugdhulp dichter bij de leefwereld van de jongere en het gezin brengen. Zogeheten jeugdregio’s, gemeenten en zorgaanbieders samen, hebben de ambitie en verantwoordelijkheid om de zorg voor kinderen en gezinnen te organiseren. Zij staan voor een groot maatschappelijk probleem: de vraag naar ondersteuning in de jeugdzorg staat op gespannen voet met de beschikbare middelen.

 • Academie

  De Socium Academie maakt als basis gebruik van de online leeromgeving van PAO Psychologie (Post Academisch Onderwijs). Je kunt vrijblijvend in de catalogus kijken. Als je een seminar wilt volgen, ontvang je inloggegevens.

 • De Wet Arbeidsmarkt in Balans, een schot in de roos of wordt het doel (wederom) gemist?

  Vanwaar die krampachtige houding op flexibele contracten en flexibele formatie van bedrijven en organisaties!

 • Vacatures

  We nodigen mensen met een afgeronde opleiding orthopedagogiek of psychologie, of een opleiding logopedie met nascholing op het gebied van dyslexie, uit om te reageren.

  Wil jij werken bij Via Socium?

  Vacatures NIEUW update 12-9-19

Met hart voor zorg en onderwijs